ဗွီဒီယို

ရှန်ဟိုင်းတိပ်ထုတ်လုပ်သူ newera

တိပ်ခွေဘယ်လိုလဲ

BOPP တိပ်သည်အတုံးစက်နှင့်အမာခံစက်၊ core loader